ĐÈN NỘI THẤT
ĐÈN DL LED 12W
-19%
299,000 VNĐ 370,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 3W COB
-21%
149,000 VNĐ 188,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 5W COB
-20%
169,000 VNĐ 210,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 12W COB
-20%
296,000 VNĐ 370,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 8W COB
-20%
224,900 VNĐ 280,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 3W COB
-20%
162,900 VNĐ 203,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W COB
-20%
168,000 VNĐ 210,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 8W COB
-20%
235,000 VNĐ 294,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W PANEL
-20%
80,900 VNĐ 101,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 6W PANEL
-22%
109,000 VNĐ 140,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 8W PANEL
-19%
194,900 VNĐ 241,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 12W PANEL
--24%
217,000 VNĐ 174,900 VNĐ
ĐÈN DL LED 26W PANEL
-20%
229,000 VNĐ 285,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W
-20%
167,900 VNĐ 209,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 7W
-19%
169,000 VNĐ 209,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 15W
-20%
236,000 VNĐ 295,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 20W
-20%
336,900 VNĐ 421,000 VNĐ
ĐÈN ỐP TRẦN LED 18W
-20%
450,000 VNĐ 564,000 VNĐ
ĐÈN  ỐP TRẦN LED 12W
-19%
339,000 VNĐ 420,000 VNĐ