ĐÈN CHIẾU SÁNG THƯƠNG HIỆU ĐỨC LIPER
ĐÈN DL LED 26W PANEL
-20%
229,000 VNĐ 285,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W
-20%
167,900 VNĐ 209,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 7W
-19%
169,000 VNĐ 209,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 15W
-20%
236,000 VNĐ 295,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 20W
-20%
336,900 VNĐ 421,000 VNĐ
ĐÈN ỐP TRẦN LED 18W
-20%
450,000 VNĐ 564,000 VNĐ
ĐÈN  ỐP TRẦN LED 12W
-19%
339,000 VNĐ 420,000 VNĐ
ĐÈN ỐP TRẦN LED 12W
-20%
289,000 VNĐ 361,000 VNĐ
ĐÈN ỐP TRẦN LED 18W
-20%
399,000 VNĐ 500,000 VNĐ
ĐÈN ỐP TRẦN LED 26W
-20%
560,000 VNĐ 700,000 VNĐ