ĐÈN CHIẾU SÁNG THƯƠNG HIỆU ĐỨC LIPER
ĐÈN DL LED 12W
-19%
299,000 VNĐ 370,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 3W COB
-21%
149,000 VNĐ 188,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 5W COB
-20%
169,000 VNĐ 210,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 12W COB
-20%
296,000 VNĐ 370,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 8W COB
-20%
224,900 VNĐ 280,000 VNĐ
ĐÈN CL LED 3W COB
-20%
162,900 VNĐ 203,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W COB
-20%
168,000 VNĐ 210,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 8W COB
-20%
235,000 VNĐ 294,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 5W PANEL
-20%
80,900 VNĐ 101,000 VNĐ
433,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 6W PANEL
-22%
109,000 VNĐ 140,000 VNĐ
692,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 8W PANEL
-19%
194,900 VNĐ 241,000 VNĐ
ĐÈN DL LED 12W PANEL
--24%
217,000 VNĐ 174,900 VNĐ